tjänster

Ö-viks schakt & frakt AB

 

 

 

 

Ett litet utdrag av vad vi erbjuder för tjänster:

 

Dräneringar

Markarbeten

Snöröjning

Transporter

Grävning

Matjord

Tomtplanering

Rivning

Vatten

Avlopp

Jordvärme

Sjövärme

Trädfällning

 

Inget jobb är för litet eller för stort!